Meniu Anunt

Politica de confidentialitate

Cine suntem

MOTORUL DE IMOBILIARE SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, strada Intrarea Gliei 1A, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/230/12.01.2017, CUI: 36908546, email: suport@titirez.ro, numar telefon 031.005.1507 (denumita in continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”.) este operator de date cu carcater personal.

Prezenta politica are rolul de informare a persoanelor vizate cu privire la conditiile in care sunt procesate datele cu caracter personal de catre Societate. Aceasta politica este valabila pentru toate activitatile specifice ale societatii realizate prin intermediul urmatoarelor site-uri: www.titirez.ro, anuntimobiliar.ro, anunturi-imobiliare.net, imobiliare-info.ro, vanzari-case.eu, vanzariapartamente.eu, vanzari-terenuri.eu, argesimobiliare.ro, anuntimobiliar.com, imobiliare24.ro, oferte-imobiliare.net, vanzari-garsoniere.ro imobiliare-net.ro, paginiimobiliare.ro, imobmanager.ro, multecase.ro si/sau prin intermediul platformei destinate agentiilor imobiliare: imobmanager.ro, crm.imobmanager.ro, platforma la care se poate avea acces doar in sub conditia existentei unui conntract scris.

Folosirea serviciilor oferite de societate se poate face doar dupa luarea la cunostinta a acestor politici.

Platforma nu este destinata minorilor si nu poate fi utilizata de acestia.

Definiții

În cadrul prezentei convenții (precum și în anexele și a altor documente conexe), termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

Contract” – contractul încheiat între Părți și anexele la acesta;

Date cu caracter personal ale Beneficiarului/ reprezentantului legal/ reprezentantului convențional” – toate datele cu caracter personal, indiferent de forma sau mediul lor, care sunt: i) furnizate fie de Beneficiar, fie de reprezentantul legal sau convențional al Beneficiarului ii) furnizate, provenite, aduse la cunoștință ăn scris sau verbal de către asigurătorul autovehicului supus reparației sau un alt asigurător direct implicat sau de către instituțiile/autoritățile/entitățile publice (secții de poliție, parchete de pe lângă instanțe, instanțe etc.);

Servicii– serviciile furnizate de către Prestator în conformitate cu obiectul Contractului;

Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru având competența de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din UE în a cărei jurisdicție își are sediul și efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal Prestatorul, în calitate de operator, sau persoana împuternicită de către Prestator;

Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator” – persoana juridică, cum este în situația de față Prestatorul sau fizică care, singură sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care prelucrează datele cu caracter personal, în numele operatorului;

Consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal” - înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Consimțământ” al persoanei vizate ( Beneficiarului ) înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Regulament” inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Prevederi cu caracter general

Intrucat pretuim confientialitatea informatiilor Dvs. Operatorul se obligă să respecte dispozițiile prezentei politici, precum și prevederile menționate în Regulament și a normelor prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora.

In cazul in care vom modifica aceasta politica, va vom anunta pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin Platforma noastră. Dacă nu sunteți de acord cu politica noastra de confidentialitate a datelor sau nu veti fi de acord cu modificările acesteia, vă puteți închide contul accesând setarea contului și selectând ștergerea contului sau puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal din Platforma.

Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal

Obiectul prelucrării

 

Prelucrarea datelor ale persoanelor care posteaza anunturi de vanzare imobile pe paginile web administrate de catre societate sau a datelor de contact persoanelor care fac publice astfel de anunturi pe alte pagini de anunturi si preluate de catre Societate.

Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua: pe durata in care vanzarea imobilului aferent anuntului postat de Dvs nu sa realizat inca si/sau atat timp aveti un cont activ pe Platforma si/sau pana la momentul in care ne veti solicita sa nu mai prelucram datele continute in anuntul Dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii prelucrarii prin primirea anuntului sau preluarea acestuia de pe site-uri pubice terte.

Natura prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul prestarii activitatilor noastre specifice, in baza relatiei contractuale dintre noi sau in baza unui interes legitim.

Scopul prelucrării

Prestarea activitatii specifice de punere la dispozitie a utlizatorilor o platforma prin care se aduc la cunostinta publica oferte de vanzare / Informarea Dvs cu privire la statusul anuntului / Pentru imbunatarirea experientei Dvs pe Platforma noastra / Pentru a vă pune la dispozitie o Platformă sigură și securizată

Temeiul legal al prelucrarii

Executarea contractului;

Obligatie legala;

Interes legitim.

Consimtamant.

Tipul de date cu caracter personal

Persoane ce utilizeaza Platforma pentru postarea anunturilor sau persoanele ale caror anunturi sunt preluate de pe platforme publice similare

Nume si/sau prenume,

adresa de email,

numar de telefon

versiunea sistemului de operare, identificatorii unici.

Locul din care postati anuntul prin identificare Protocol Internet (IP) a dispozitivului folosit.

sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante prin utilizarea cookie-uri.

(posibil) date financiare care pot include contul bancar și detalii privind cardul de plată (banca emitentă, valabilitatea cardului, titularul cardului, etc.).

Reprezentantul (-ii) legali și/sau convenționali a/ai clientilor

Date de identificare (nume, prenume, funcție);

Date de contact (domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail)

Categoriile de persoane vizate

Proprietarii de autovehicule/deținătorii de polițe de asigurare, păgubiții și/sau reprezentanții legali sau convenționali ai acestora

De la cine colectam datele

De la persoana vizate cand datele sunt furnizate direct, spre exemplu cand postati un anunt pe Platforma, cand va creati un cont;

Din surse publice: cand preluam pe Platforma anunturi publice postate pe alte platforme de specialitate;

De la terti cum ar fi Google cand primim informatii cu privire la utilizarea Platformei noastre.

 

Datele personale sensibile

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientare sexuală, opiniile politice, aparteneța la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

In conformitate cu legislatia fiscala si contabila, putem fi obligati sa colectăm date ce pot fi considerate sensibile precum C.N.P., precum contul bancar și cardul bancar (inclusiv banca emitentă, valabilitatea cardului, utilizatorul cardului). Prelucrarea acestor date se poate face doar in situatia in care suntem obligati printr-o prevedere legala

Temeiul de drept al utilizării datelor cu caracter personal

Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal în vederea:

îndeplinirii obligațiilor decurgând din Contract – obligație contractuală, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament.

atunci când există o obligație legală sau statutară, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament.

atunci când există un interes legitim al Societatii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. f)., acest interes legitim neputand sa prevaleze intereselor legitime ale Dumneavoastra.

Atunci cand am obtinut consimtamantul Dvs. pentru furnizarea de mesaje publicitare prin email sau sms, altele decat mesajele in legatura cu care aveti un interes direct.

Prelucrările acestor date, în ceea ce privește frecvența si modalitatea, sunt:

La momentul postarii unui anunt pe Platforma noastra;

La momentul preluarii unui anunt public de pe alte platforme terte;

La momentul crearii unui cont de utilizator pe Platofrma noastra;

La momentul in care incheiem un contrat;

Dacă este necesar în interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs. fundamentale nu depășesc acele interese.

Dacă trebuie să respectăm o obligație legală sau statutară.

Cand va trimitem o informare prin sms sau email.

Cand primim informatii despre vizitele dvs. si interactiunea cu serviciile furnizate de alte entitati cand vizitati serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemanatoare. 

Consimțământul

Având în vedere din cele precizate din prezenta politica rezultă că nu prelucrăm, în general, date personale cu caracter sensibil, astfel cum sunt de finite in Regulamentnu este necesar consimțământul dvs. expres.

Prin crearea unui cont pe Platforma, consideram ca este interesul Dvs legitim de a primi informari periodice din parte Societatii prin sms sau email cu privire la anunturi ce ar putea fi de interes pentru Dvs. Daca la orice moment considerati ca interesul Dvs legitim s-a schimbat si nu mai doriti primirea informatiilor periodice, aveti oricand optiunea de a va exprima optiunea de a nu mai primi acele mesaje.

De asemenea, cu privire la trimiterea comunicărilor către dvs. prin e-mail sau mesaj text, aveți dreptul de a vă manifesta optiunea de a nu primi informari de la noi în orice moment prin trimiterea unui e-mail către noi la adresa de e-mail suport@titirez.ro.

Vom obține consimțământul dvs. expres înainte de a distribui datele dvs. cu caracter personal către orice terță parte sau pentru trimitrea unor mesaje în scopuri de marketing si inafara interesului dvs legitim.

Ne puteți cere sau puteți cere terțelor părți să nu mai trimită mesaje de marketing în orice moment prin trimiterea către noi a unui e-mail la suport@titirez.ro în orice moment sau prin activarea functiei de dezabonare din continutul mesajului.

Modificarea scopului

Prestatorul va utiliza doar datele cu caracter personal în scopul în care au fost obținute, cu excepția cazului în care, în mod rezonabil este necesar ale utiliza în alt scop și motivul este compatibil cu scopul original. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum prelucrarea în noul scop este compatibilă cu scopul original, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la suport@titirez.ro.

Dacă trebuie să folosim datele dvs. personale într-un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica și vă vom explica motivele legale pentru procesare.

Putem procesa datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul sau informarea Beneficiarului, reprezentantului legal sau convențional, dacă acest lucru este necesar si/sau permis în conformitate cu legea.

 DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil să distribuim sau să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțele părți indicate mai jos:

Agentii imobiliare, dar numai datele facute in mod public de Dvs pe Platforma noastra sau pe alte platforme de specialitate. Datele Dvs care nu sunt facute publice (ex. datele colecatate la crearea contului, informtii privind modul in care accesati platoforma) nu vor fi divulgate tertilor.

Societatățile de asigurare.

Furnizorii de servicii care oferă servicii IT și de administrare a sistemului.

Consultanții profesioniști inclusiv avocați, auditori, contbili și asiguratori care oferă servicii de consultanță necasare desfasurarii activitatii noastre.

Administrația fiscală și vamală, organele de reglementare și alte autorități cu sediul în Romania care cer raportarea activităților de procesare în anumite circumstanțe (spre exemplu secții de poliție, parchete de pe lângă instanțe de judecată, instanțe etc.).

Le cerem tuturor terțelor părți cărora le transferam datele să respecte securitatea datelor dvs. cu caracter personal și să le prelucreze în conformitate cu legea. Vom permite acestor terțe părți să proceseze datele dvs. cu caracter personal în scopurile specificate și în conformitate cu prevederile legale numai daca primim asigurari cu privire la legalitatea si conformitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

  TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Nu transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

  SECURITATEA DATELOR

Prestatorul a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

Putem pastra datele Dvs format fizic sau format electronic. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat fără să vă informăm.

13.  DREPTURILE LEGALE

În completarea celor menționate in prezenta politica, în anumite circumstanțe, persoana vizata are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste includ:

Dreptul de acces

Ne puteți cere:

să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;

să vă dăm o copie a acelor date;

să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau

ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau

au fost prelucrate ilegal; sau

trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

pentru respectarea unei obligații legale; sau

pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune circumstanțe în care vă vom refuza această solicitare.

Dreptul de restrictie

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau

prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau

nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau

v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

avem consimțământul dvs.; sau

pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau

pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat, sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și

prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Dreptul de opozitie

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Dreptul de a formula o plangere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contact autoritatea de supraveghere în orice momen

Dreptul de a va retrage consimtamantul

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul acordat in situatia in care Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in baza acestuia.

Persoana vizata nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Societatea, în calitate de operator poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Prestatorul poate refuza să respectăm cererea primită în aceste circumstanțe.

Societatea are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Societatea va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea prestatorului este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Prestatorul vă va notifica și vă va ține la curent.

14. Sa tinem lagatura

Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Ofițerul nostru de Protecție a Datelor. Ofițerul de Protecție a Datelor poate fi contactat în următoarele moduri:

Prin e-mail la suport@titirez.ro

Prin poștă la adresa din Bucuresti, sector 1, strada Intrarea Gliei 1A.

Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.


Iti multumim!

#Echipamultecase

Politica privind Cookies

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința vizitatorului/utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul autocar.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva link-uri utile legate de acest subiect.

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Rolul unui cookie

În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

• Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc), autentificarea utilizatorilor fața de server (cu ajutorul cookie-urilor serverul reține faptul că utilizatorul s-a autentificat și îi va permite acțiuni specifice celor autentificați), setări pe care utilizatorul le-a făcut în mod specific.

• Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

• Cookie-urile permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

• Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un cookie?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser ( ex: Internet Explorer, Google Chrome) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Cookie-urile sunt folosite de aproape toate site-urile web și nu dăunează sistemului dvs.

Componența unui cookie

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-server-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-server-ului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Categoriile de cookie-uri

Există 2 mari categorii de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logarii/delogarii (de) pe un cont de web mail sau pe rețele de socializare).

Cookieuri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ”third party cookies” (cookieuri plasate de terți iar nu de proprietarul website-ului respectiv) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Rețineți că terții care fac publicitate pe site-ul nostru (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe, cum ar fi serviciile de analiză a traficului web) pot utiliza, de asemenea, module cookie, asupra cărora nu avem control. Este posibil ca aceste module cookie să fie cookie-uri de analiză / performanță sau cookie-uri de direcționare.

De asemenea, cookie-urile mai pot fi clasificate și după cum urmează:

cookie-uri strict necesare - aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să utilizați site-ul în mod eficient, cum ar fi atunci când cumpărați un produs și / sau serviciu și, prin urmare, nu poate fi oprit. Fără aceste cookie-uri, serviciile disponibile pe site-ul nostru nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing sau amintirea locului în care ați fost pe internet.

cookie-uri de preferinte - Cookie-urile de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dvs. preferată sau regiunea în care vă aflaţi.

cookie-uri de performanță si statistici - aceste module cookie permit site-ului nostru să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim, ne permit să monitorizăm și să îmbunătățim performanța site-ului nostru.

cookie-uri de marketing - aceste module cookie sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul si a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali.

Cookie-uri folosite:

Categorie: Necesare(4)
Cookie-urile necesare ajuta la crearea unui site web usor de utilizat, permitand functii de baza cum ar fii navigarea intre pagini si accesul in siguranta catre anumite zone ale site-ului web. Site-ul web nu poate functiona corect fara aceste cookie-uri.

Categorie: Statistice(9)
Cookie-urile din categoria statistice, ajuta administratorii site-ului web sa inteleaga cum interactioneaza utilizatorii cu acest site, prin colectarea si raportarea anonima a informatiilor.

Categorie: Marketing (27)
Cookie-urile din categoria marketing sunt folosite pentru a urmari site-urile vizitate de utilizator. Scopul acestora este de a afisa reclame care sunt relevante si care angajeaza utilizatorul, asadar sunt mult mai valoroase pentru cei care posteaza reclame sau pentru terti care posteaza reclame.

Schimbare preferinte cookie

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși!

Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte legate de securitatea cookie-urilor

În completarea celor ante-menționate, datorită faptului că protecția identității este foarte importantă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se cunoască ce eventuale probleme pot crea cookie-urile.

Datorită faptului că prin intermediul lor se transmit, în mod constant, în ambele sensuri informații între browser si website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a ”păcăli” browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa, neautorizat, anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Îndrumări, ca urmare a utilizării de cookies, pentru a asigura o navigare în siguranță și în cunoștință de cauză

Datorita flexibilității cookie-urilor cât și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care se numără Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva îndrumări (pe care le puteți ignora dacă nu le considerați utile pentru dvs.) care vă pot asigura că navigați fără griji, însă folosind cookie-uri:

• Particularizați-vă setările browserului, în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizării cookie-urilor;
• Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;
• Dacă impărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;
• Instalați-vă si updatati-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri;
• Asigurati-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Posibilitatea și modul de a opri (a stopa) ”cookie”-urile

În prealabil, vă avertizăm că dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor/ help” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955 )

Cookie settings in Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )

Cookie settings in Chrome (http://support.google.com /chrome/bin/answer.py?hl=en&answer= 95647 )

Cookie settings in Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042 )

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele link-uri:

Microsoft Cookies guide (http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx )

All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/ )

Asociația IAB Romania pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidențialitatea legată de publicitatea online:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Va uram navigare placuta si sigura!

Preferinte Cookies


Fisiere cookie necesare

Cookie-urile necesare ajuta la crearea unui site web usor de utilizat, permitand functii de baza cum ar fii navigarea intre pagini si accesul in siguranta catre anumite zone ale site-ului web. Site-ul web nu poate functiona corect fara aceste cookie-uri.

Afiseaza lista
Denumire cookie Furnizor Tip Durata
__cfduid titirez.ro HTTPS 1 an
PHPSESSID titirez.ro HTTPS sesiune
laravel_session titirez.ro HTTPS sesiune
lss titirez.ro HTTPS 1 an
ts creativecdn.com HTTPS 1 an
u creativecdn.com HTTPS 1 an

Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.

Fisiere cookie de analiza


Cookie-urile din categoria statistice, ajuta administratorii site-ului web sa inteleaga cum interactioneaza utilizatorii cu acest site, prin colectarea si raportarea anonima a informatiilor.

Afiseaza lista
Denumire cookie Furnizor Tip Durata
@History/@scroll|# titirez.ro HTTPS persistenta
__utm.gif doubleclick.net Pixel sesiune
__utma titirez.ro HTTPS 2 ani
__utmb titirez.ro HTTPS sesiune
__utmc titirez.ro HTTPS sesiune
__utmt titirez.ro HTTPS sesiune
__utmz titirez.ro HTTPS sesiune
Gdyn titirez.ro HTTPS 1752 zile
Gtest titirez.ro HTTPS 1752 zile

Fisiere cookie de publicitate


Cookie-urile din categoria marketing sunt folosite pentru a urmari site-urile vizitate de utilizator. Scopul acestora este de a afisa reclame care sunt relevante si care angajeaza utilizatorul, asadar sunt mult mai valoroase pentru cei care posteaza reclame sau pentru terti care posteaza reclame.

Afiseaza lista
Denumire cookies Furnizor Tip Durata
__atuvc titirez.ro HTTPS 1 an
__atuvs doubleclick.net HTTPS sesiune
Ads/user-lists/# google.com Pixel sesiune
Anj adnxs.com HTTPS 3 luni
ANON_ID tribalfusion.com HTTPS 3 luni
At-lojson-cache-# titirez.ro HTTPS persistent
bkdc bluekai.com HTTPS 179 zile
bku addthis.com HTTPS 1 an
bku bluekai.com HTTPS 179 zile
di2 addthis.com HTTPS 1 an
fr facebook.com HTTPS 3 luni
IDE doubleclick.net HTTPS 1 an
lidc linkedin.com HTTPS sesiune
loc addthis.com HTTPS 1 an
mus addthis.com HTTPS 1 an
NID google.com HTTPS 6 luni
ouid addthis.com HTTPS 1 an
SEUNCY semasio.com HTTPS 179 zile
TapAd_DID tapad.com HTTPS 2 luni
TapAd_TS tapad.com HTTPS 2 luni
test_cookie doubleclick.net HTTPS sesiune
tr facebook.com Pixel sesiune
uid addthis.com HTTPS 1 an
uuid2 adnxs.com HTTPS 3 luni
uvc addthis.com HTTPS 1 an
vc addthis.com HTTPS 1 an
xtc addthis.com HTTPS 1 an